Μιχαήλ Παπαδάκης

Ο Μιχαήλ Παπαδάκης (MBBS, MD, MRCP, FESC) είναι Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας στο πανεπιστήμιο του Αγίου Γεωργίου στο Λονδίνο (St George’s, University of London) και την Kαρδιολογική κλινική του όμορου νοσοκομείου (St George’s University Hospitals NHS Foundation Trust).

Το 2020 εκλέχθηκε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Προληπτικής Καρδιολογίας και αναλαμβάνει τα ινία της εταιρίας το 2022. Ο κ. Παπαδάκης υπήρξε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τομέα Αθλητικής Καρδιολογίας την διετία 2018-2020 και παραμένει ενεργό μέλος του Δ.Σ. Συνεργάζεται ως σύμβουλος με την φιλανθρωπική οργάνωση Cardiac Risk in the Young και εποπτεύει το πρόγραμμα προληπτικού καρδιακού ελέγχου της οργάνωσης που περιλαμβάνει ετησίως 30000 νεαρούς. Ο κ. Παπαδάκης συνεργάζεται ως σύμβουλος σε καρδιολογικά θέματα με αθλητικές οργανώσεις (English Institute of Sport, English and Wales Cricket Board and Rugby Football Union).

Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι πτυχές της προληπτικής καρδιολογίας συμπεριλαμβανομένου της αθλητικής καρδιολογίας, των κληρονομικών παθήσεων και της πρόληψης του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, καθώς και της καρδιακής απεικόνισης με έμφαση στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς.

Ο κ. Παπαδάκης έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και το έργο του έχει μνημονευθεί σε πάνω από 7.500 αναφορές σε αντίστοιχα άρθρα. Ο H-index του είναι 46. Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως ανά τον κόσμο και τα αποτελέσματα των ερευνών του έχουν μνημονευθεί επανειλημμένα από τον διεθνή τύπο.

Έχει συμμετάσχει ως ειδικός σε πάνω από 20 κατευθυντήριες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών για την ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του αθλητή και των οδηγιών για τη συμμετοχή αθλητών με καρδιακές νόσους σε ανταγωνιστικά αθλήματα. Ήταν ένας από τους πρωτεργάτες των δημοσιεύσεων που έθεσαν τη βάση για την διδακτέα ύλη στην Προληπτική και Αθλητική καρδιολογία. Το 2016 δημιούργησε το πρώτο μεταπτυχιακό στην Αθλητική καρδιολογία και παραμένει διευθυντής του προγράμματος.Ο Μιχαήλ Παπαδάκης (MBBS, MD, MRCP, FESC) είναι Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας στο πανεπιστήμιο του Αγίου Γεωργίου στο Λονδίνο (St George’s, University of London) και την Kαρδιολογική κλινική του όμορου νοσοκομείου (St George’s University Hospitals NHS Foundation Trust).

Το 2020 εκλέχθηκε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Προληπτικής Καρδιολογίας και αναλαμβάνει τα ινία της εταιρίας το 2022. Ο κ. Παπαδάκης υπήρξε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τομέα Αθλητικής Καρδιολογίας την διετία 2018-2020 και παραμένει ενεργό μέλος του Δ.Σ. Συνεργάζεται ως σύμβουλος με την φιλανθρωπική οργάνωση Cardiac Risk in the Young και εποπτεύει το πρόγραμμα προληπτικού καρδιακού ελέγχου της οργάνωσης που περιλαμβάνει ετησίως 30000 νεαρούς. Ο κ. Παπαδάκης συνεργάζεται ως σύμβουλος σε καρδιολογικά θέματα με αθλητικές οργανώσεις (English Institute of Sport, English and Wales Cricket Board and Rugby Football Union).

Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι πτυχές της προληπτικής καρδιολογίας συμπεριλαμβανομένου της αθλητικής καρδιολογίας, των κληρονομικών παθήσεων και της πρόληψης του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, καθώς και της καρδιακής απεικόνισης με έμφαση στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς.

Ο κ. Παπαδάκης έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και το έργο του έχει μνημονευθεί σε πάνω από 7.500 αναφορές σε αντίστοιχα άρθρα. Ο H-index του είναι 46. Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως ανά τον κόσμο και τα αποτελέσματα των ερευνών του έχουν μνημονευθεί επανειλημμένα από τον διεθνή τύπο.

Έχει συμμετάσχει ως ειδικός σε πάνω από 20 κατευθυντήριες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών για την ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του αθλητή και των οδηγιών για τη συμμετοχή αθλητών με καρδιακές νόσους σε ανταγωνιστικά αθλήματα. Ήταν ένας από τους πρωτεργάτες των δημοσιεύσεων που έθεσαν τη βάση για την διδακτέα ύλη στην Προληπτική και Αθλητική καρδιολογία. Το 2016 δημιούργησε το πρώτο μεταπτυχιακό στην Αθλητική καρδιολογία και παραμένει διευθυντής του προγράμματος.