Πως θα διαχειριστώ τον ασθενή με καρδιακή αμυλοείδωση και τρανσθυρετίνη

Η αμυλοείδωση είναι μία σπάνια πολυσυσιημαΐίκή νόσος, η οποία προκαλεί προοδευτική προσβολή πολλών οργάνων καί σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα. Ποσοστό >98% της καρδιακής αμυλοείδωσης οφείλεται σε ινίδια αποτε-λούμενα από μονοκλωνίκές ελαφριές αλυσίδες ανοσοσφαίρίνης (AL) ή τρανσθυρετίνη (ATTR). Η AL αμυλοείδωση είναι το αποτέλεσμα αιματολογικής κακοήθείας καί η ATTR αμυλοείδωση οφείλεται σε αλλαγές που συμβαίνουν στην πρωτεΐνη της τρανσθυρετίνης, μίας πρωτεΐνης που μεταφέρει τη θυροξίνη.1

Συνέχεια εδω.