Η Μονάδα

 Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΚΚΑΝ αναλαμβάνει τον έλεγχο αθλητών, νέων, όπως και τον έλεγχο του συνόλου των οικογενειών με κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, όπως μυοκαρδιοπάθειες, καρδιακή αμυλοείδωση, αρρυθμιολογικά σύνδρομα, αορτοπάθειες κ.α.Το ΕΚΚΑΝ πλαισιώνεται από μια ομάδα ειδικών επιστημόνων (μετ)εκπαιδευμένων στα κέντρα του εξωτερικού, όπως:
  • Ιατρών – Καρδιολόγων ειδικών στις κληρονομικές καρδιαγγειακές παθήσεις
  • Καρδιολόγων εξειδικευμένων στην καρδιαγγειακή απεικόνιση των αθλητών και ασθενών με Μυοκαρδιοπάθειες – Αμυλοείδωση
  • Βιολόγων – Γενετιστών
  • καθώς και ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργατών ιατρών όλων των ειδικοτήτων (Νευρολόγων, Πνευμονολόγων, Ρευματολόγων, Ενδοκρινολόγων, Παιδιάτρων/Παιδοκαρδιολόγων κ.α). εντός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με στόχο τη συνολική υποστήριξη και συμβουλευτική των ασθενών και οικογενειών με κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα.